What a child doesn't receive he can seldom later give

P.D. James

Welkom bij ALENTAS!

 

Alentas = Ondersteuning

Kinderen begeleiden naar volwassenheid is de meest uitdagende taak op aarde. Vooral de eerste levensjaren zijn belangrijk, want dan wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van kinderen. Alentas wil ondersteuning bieden aan leidsters, leerkrachten en andere professionals die jonge kinderen begeleiden. Alentas is het Spaanse woord voor ondersteuning of bemoediging en dat  is waar Alentas voor staat: ondersteuning bij de uitdagingen die professionals in hun werk met jonge kinderen tegenkomen.

Wat doet Alentas?

U kunt bij Alentas terecht voor praktijkgerichte trainingen en coaching gericht  op pedagogische en didactische ontwikkeling en ondersteuning. Alentas biedt zowel korte als lange trajecten met een keuze uit workshops, incompany trainingen en video interactiebegeleiding. Tijdens en na afloop van trainingen  zijn er verschillende mogelijkheden voor coaching of consultatie, met of zonder gebruik van video begeleiding.

Workshops en trainingen

Elke training of workshop wordt in overleg met opdrachtgevers en dus op maat gemaakt. Hier vindt u een overzicht van mogelijke onderwerpen.

 • Sociale-emotionele ontwikkeling
 • Conflicten tussen kinderen
 • Rekenontwikkeling
 • Taalontwikkeling
 • Interactief voorlezen
 • Observeren
 • Kwaliteit in beeld
 • Rijke leeromgeving
 • Interactievaardigheden
 • Huilen, boos zijn, ruzie
 • Executieve functies

Lees hier meer.

 


Algemeen

Investeren in kwaliteit

Net zoals ieder kind heeft ook iedere pedagogisch medewerker een eigen zone van naaste ontwikkeling. Door gebruik te maken van structurele observaties kunnen organisaties optimaal aansluiten bij behoeften en mogelijkheden van professionals. Lees hier meer.

Vaardigheidsmeter VVE

De leidster doet ertoe! Uit onderzoeken naar de kwaliteit van VVE programma’s blijkt dat deze valt of staat met de kwaliteit van de professional die ermee werkt. Leidsters en pedagogisch medewerkers vervullen dus een sleutelrol als het gaat om kwaliteitsbeleid. Met de Vaardigheidsmeter VVE heeft u een ontwikkelingsinstrument in handen waarmee u eenvoudig de kwaliteit kunt meten en verbeteren van leidsters en pedagogisch medewerkers. Met de Vaardigheidsmeter VVE voeren leidinggevenden van voorschoolse instellingen een jaarlijkse check uit bij alle leidsters of pedagogisch medewerkers. Meer weten? Neem contact op of kijk hier 

VVE Programma Puk & Ko / Uk & Puk

Puk & Ko (voor peuterspeelzalen) en Uk & Puk (voor kinderdagverblijven) zijn erkende, speelse totaalprogramma’s voor (meertalige) peutergroepen en kinderdagverblijfgroepen 0-4. Kijk hier voor meer informatie over deze training.

Ondersteuningspakketten als abonnement.

Werken aan ontwikkeling vraagt om investering in tijd en in geld. Alentas biedt u hierin graag helderheid in de vorm van een abonnement.

Stel zelf uw eigen pakket samen, passend bij uw behoeften en mogelijkheden. U weet vooraf waar u aan toe bent. Kijk hier voor meer informatie over de mogelijkheden of neem contact op: w.bulthuis@alentas.nl

Kamer van Koophandel

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister onder nummer 52832708.


School Video Interactie Begeleiding

Lid van de beroepsvereniging voor School Video Interactie Begeleiding (SVIB)